Olle Eksell - legendarisk designer.

Nu samlas 50 års erfarenheter
i ett bokverk om tre delar.

Aldrig tidigare har intresset för god design varit så stort som idag, dörför är det angeläget att en större krets, speciellt de unga, nu får möjlighet att stifta bekantskap med en av våra internationellt mest aktade och erkända designers, Olle Eksell, vars budskap är aktuellare än någonsin.

I sina böcker förmedlar Olle Eksell erfarenheter från 50 års verksamhet inom framförallt corporate design och corporate identity.

" God design är inte bara estetik - det är också ekonomi.
God design är inte bara kul - det är blodigt allvar."

Jerry Bengtsson på reklam-/och designbyrån DIS har tillsammans med Olle Eksell under det senaste året (1999) sammanställt materialet som resulterar i tre volymer i kassett med en planerad utgivning någon gång under 1999. Utgivningen sker i samarbete med Reklam-& Designhistoriska Föreningen, Fält&Hässler i Värnamo samt ett antal välvilliga sponsorer.

På Form/Design Center i Malmö visades under våren 1999 för första gången en separatutställning med Olle Eksells arbete. I samband med utställningen hoppas vi kunna förhandsvisa böckerna.

Nedan följer en kort beskrivning av bokverket med kommentarer av Olle Eksell.

Volym 1.

Mina lyckliga ögonblick
Självbiografiska anteckningar i ord och bild.

"Kombinationen yrke och minnen skapar en mycket speciell väv ur vilken jag klippt bitar till ett lapptäcke som jag sedan sytt ihop utan tanke på om sytråden är tillräckligt stark och hållbar.
Lapptäckets synliga utklippta bitar är teckningar och målningar från perioder när det var som roligast."

Volym 2.

Typiska arbeten - ett urval från
alla grafiska områden

Olles Eksells arbete spänner över en enorm bredd. I den här volymen visas ett representativt urval - från barnböcker och seriemagasin till logotyper och Corporate Identity Programs. Dessutom ett urval av refuserade förslag.

Volym 3.

Design = Ekonomi

"Boken kom först ut på Bonniers 1964. Under årens lopp har många frågat efter boken men den har varit svår att hitta. Ett fåtal har lyckats på antikvariat. Det har aktualiserats en nyutgåva eftersom innehållet är lika aktuellt idag som det var då. Lars Hall har tjatat på mig då och då för en ny utgivning av Design=Ekonomi. När den gavs ut betraktade jag den som en form av manifest med de överdrifter som alltid är nödvändiga för att väcka hösäckar. Några överdrifter har jag strukit. Annars är materialet ganska orört med ett och annat tillägg som kan vara ett plus. Exempelvis japanska kollegors uppfattning om sitt eget lands design under skilda perioder. Det har jag placerat tillsammans med Nippon Design Center. Alla mina uppsatser är sedda i backspegeln med tanke på det olyckliga tillståndet i mitt yrke med en ofattbar historielöshet."

En kuriositet är att det var just denna bok som fick teknologie doktor Per Mollerup, då ekonom, att sadla om och satsa på design. Som bekant driver Per Mollerup Design Lab A/S i Köpenhamn med stor internationell framgång.

Corporate Design Programs
"Samtidigt med nyutgåvan av Design = Ekonomi kommer också min andra bok Corporate Designs Programs som inte tidigare publicerats på det svenska språket. Liksom Design=Ekonomi är den lika aktuell. Den är som en skolbok med alla de enkla grunder som utgör basen för alla de element som skall bygga upp ett sammanhängande grafiskt program från det minsta med kanske bara tre enheter till det största med otaliga enheter.
Samtidigt har jag kompletterat det hela med tolv planscher som visar hur alla enheter hänger ihop och hur man skall handskas med dem. Boken var ett beställningsjobb för förlagen Reinhold Publishing Corporation Inc. New York, USA och Studio Vista Limited i London, Great Britain. Den gavs först ut 1967."

Tidtapet
"Sånt här tycker jag är kul att se. Hur trender och moden förändras. Hur osjälvständiga och osäkra de flesta av oss är. Ibland får vi de mest komiska beteenden med att slaviskt följa det som rör sig i tiden. Det är hur lätt som helst att följa en trend eller ett mode. Vi är ju inte nedlusade precis med självtänkande varelser. Tidtapeten har jag tagit från 60-talet till mitten på 80-talet. Kanske den mest omväxlande tiden med de snabbaste förändringarna."

Bauhaus
"Den egendomliga hände mig att jag aldrig hade hört talas om något som hette Bauhaus. Första gången jag fick vetskap om Bauhaus var under mina studier vid Art Center School i Los Angeles. Då jag senare berättade detta för vänner och kollegor tyckte de att det var konstigt att jag hade missat något så betydelsefullt. Inte ens min professor nämnde det någon gång.
Varför jag berättar det (och skriver om Bauhaus) beror på att jag ju inte kan vara den ende som undgått vetskapen om denna märkliga skola som betytt så mycket för oss alla som jobbar inom eller några av alla dessa designområden."

Den konstnärliga affischen.
"Affischen var en stor sak hos Bauhaus och behandlades därefter. Strävan efter en konstnärlig hög nivå var en del av Bauhaus själ. Därför är det så sorgligt att se hur affischen i Sverige idag helt upphört som betydelsefull konstform."