26 april–21 september
 

Detta är historien om hur plasten erövrade vår vardag, om hur konsumenterna långsamt lärde sig vad plast är och om hur tillverkarna lärde sig använda rätt slags plast. I centrum står våra nära bruksföremål såsom tillbringare, hinkar, äggkoppar, muggar, termosar, vattenkannor, baljor, diskborstar och mattpiskare. Föremålen berättar om tidsanda, normer, värderingar och ideal. Bruksföremålen i plast tillverkades i stora upplagor och behandlades som slit- och slängvaror. Därför finns inte mängder av gamla plastföremål i omlopp. I samarbete med Sveriges främste plastkännare och samlare, konstvetaren Thomas Lindblad, visar vi föremål som funnits i alla svenska hem, ett kulturarv som håller på att försvinna. Utställningen utgår från Thomas Lindblads unika samling, med cirka 5 000 plastföremål från Sverige och Danmark från tiden 1945–1975.

UtställningshallenDunkers Kulturhus | Kungsgatan 11 | 252 21 Helsingborg
Tel 042-10 74 00 | Fax 042-10 74 10