Design i Syd

Svensk Industridesign region Syd visar tillsammans med sjutton designer SID, bosatta i södra Sverige, exempel på företagsprojekt och produkter. Dessa exempel visar på vad ett samarbete med professionella industridesigner kan leda fram till.


Utbudet av produkter är idag enormt. Det gäller för företagen att med alla till buds stående medel ge sina produkter konkurrensfördelar. När inte bara kvalitet och pris längre är effektiva konkurrensmedel, gäller det att göra de egna produkterna synliga på marknaden.

De sjutton medverkande är:
Karl-Axel Andersson, Bengt Arvidsson, Mårten Bergström,
Rolf Herrström, Dag Holmgren, Hanna Hult-Eriksson,
Thomas Johansson, Tord Kjellström, Gustav Kristensson,
Gunnar Leijonberg, Per Liljekvist, Ann-Mari Nilsson,
Pär Nylander, Hans Skillius, T-Design AB, Jane Wikström,
Zenith Industriell Design AB.