Designers Saturday Oslo skjer 8. – 9. september 2007.

Designers Saturday: 8. september.

Produsenter av innredningsprodukter fra hele Europa, mange av dem på den absolutte designtoppen, deltar på Designers Saturday i Oslo. Mange av produktene er tidligere kun vist på fagmesser i Stockholm, Køln eller Milano, andre nyheter blir vist for aller første gang på Designers Saturday. Et besøk på Designers Saturday gir større faglig oppdatering enn du ellers får på et helt år. Bransjen vet å utnytte dette, lørdag er derfor forbeholdt de ca 4000 fagbesøkende arkitekter, interiørarkitekter, forhandlere og profesjonelle innkjøpere.

Produktene som blir vist har tradisjonelt vært forbeholdt offentlig miljø; kontorer, hoteller, restauranter og det offentlige rom forøvrig. Trenden er imidlertid at disse møblene stadig oftere er å se i private hjem. Dette sammen med en stadig økende interesse for innredning og design har ført til at DS er utvidet med en dag:

Public Sunday: 9. september.

Alle designinteresserte er velkommen til arrangementet. Benytt anledningen til å se showrom som ellers ikke er tilgjengelige for publikum, se siste nytt og treff likesinnede.

http://www.designerssaturday.no