– Ny agentur för industridesign

Svensk industridesign håller en mycket hög kvalitet internationellt sett. Hur hittar jag då en duktig designer? Kontakta DESIGN CONNECTION som förmedlar uppdrag åt ett antal industridesignbyråer i Sverige.

DESIGN CONNECTION AB är en helt ny agentur som startades i våras av Lars Thureson och Mats Huss. Båda har tidigare arbetat på Svensk Industridesign med Public Relations och studier i design management.

Industridesign är den del av produktutvecklingen som tar hänsyn till användarens krav. En industridesigner ser till att den samlade kompetensen i produktutvecklingslaget mynnar ut i en produkt som både är estetiskt tilltalande och funktionell.

Det är inte alla företag som vet vad industridesign är och ännu färre som vet hur viktigt det kan vara för en produkts framgång. Medicinskteknisk utrustning, hushållsprodukter och olika arbetsmiljöer är områden där industridesign kan avgöra om en produkt ska bli en marknadssuccé eller ej. Inom bil– och möbelindustrin är design en självklarhet.

DESIGN CONNECTION är en plattform där tillverkare möter professionella industridesigner. Mötet ska mynna ut i lyckade produkter. DESIGN CONNECTION erbjuder också informationstjänster.

För mera information var vänlig kontakta:

Lars Thureson eller Mats Huss
Tel: 08-644 10 29, fax: 08-640 75 66
E-mail:
design.connection@swipnet.se

B A C K