Stig Lindberg
– älskad formgivare, varumärkesstrateg och humorist

Photo: Hilding Ohlson. Copyright Nationalmuseum

Omfattande utställning öppnar på
Nationalmuseum 11 maj i vår

Stig Lindberg (1916–1982) är en av Sveriges mest populära formgivare. Han var verksam under den svenska konstindustrins glansdagar från mitten av 1900-talet (ca 1937–1980). Nationalmuseums utställning presenterar formgivaren Lindbergs egenart men diskuterar också hur såväl konstnär som konstindustri arbetade med varumärkeslansering och upphovsrätt. Under 1950-60 talet var Lindberg en av de mest framträdande formgivarna av det svenska folkhemmet och hans formgivning är fortfarande idag högt eftertraktad. Diskussionen om den konstnärliga upphovsrätten anknyter till dagens debatt om illegala nedladdningar av musik- och filmfiler från Internet. På bildkonstens område kan bilder spridas lika lätt. Men utvecklingen inom upphovsrätten försöker kontrollera detta, både när det gäller att visa verken i sig själva och återge dem i bild. Står upphovsrätten mot kreativiteten? Tjänar upphovsrätten konstnärernas behov? Utställningen syftar till att ge ett historiskt perspektiv på dagens situation. Nationalmuseum visar totalt ca 300 föremål, dels från de egna samlingarna, dels unika föremål inlånade från andra museer och privata samlare.

Lindberg är kanske främst känd för serviser som Berså, Spisa Ribb, Terma och det konstgods han arbetade med under sin långa anställning vid Gustavsbergs porslinsfabrik utanför Stockholm. Men Lindberg samarbetade även med textilformgivaren Astrid Sampe för varuhuset NK:s Textilkammare och med textförfattaren Lennart Hellsing där han t ex gjorde illustrationerna till barnboksfiguren Krakel Spektakel. Lindberg gjorde även arbeten i emalj vid Gustavsbergs badkarsavdelning och i glas vid Målerås glasbruk i Småland. Förutom vid Gustavsberg arbetade han även med andra KF-ägda industrier och gjorde bland annat en TV för Luma. Lindberg har även arbetat med formgivning i plast vid Gustavsberg.

Stig Lindbergs konstnärliga verksamhet var ett lyckat samarbete mellan konstnär och industri. Samarbetet mellan konstnär och industri var ett 1900-tals projekt som idag studeras och kritiseras ur flera olika aspekter. Kritiken handlar framförallt om smakfostran: att all god smak dikterades av Svenska Slöjdföreningen och de företag som arbetade enligt dessa ideal. Lindberg värjde sig något mot detta och arbetade både enligt gängse smakföreställningar men ibland även helt däremot. I dessa fall märks humoristen Lindberg tydligt.

Den konstnärliga upphovsrättens förutsättningar förändrades under 1900-talet då industrin utvecklades och den ekonomiska tillväxten var högt prioriterad. Idag har den digitala utvecklingen förändrat situationen ytterligare och upphovsrättens ursprungliga syfte till stora delar gått förlorad. Lindberg var en medveten formgivare som stred för sitt konstnärliga uttryck och bidrog till en utveckling i diskussionen.

Till utställningen producerar Nationalmuseum en katalog som lånar formen av en exklusiv månadstidning. Katalogen vänder sig både till samlare av Stig Lindberg föremål som till personer intresserade av upphovsrättsliga frågor. Omfånget är ca 150 sidor varav två tredjedelar består endast av färgbilder. Artikelförfattare är intendent Karin Linder, Fil dr Helena Kåberg, Katarina Renman-Clausson, doktorand i upphovsrätt vid Stockholms universitet och Gunilla Kihlgren, glaskonstnär och ordförande i KIF (Föreningen Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare).

Utställningen pågår t o m 25 februari 2007

Nationalmuseum
Södra Blasieholmshamnen
Telefon 08-51 95 43 00
Internet: www.nationalmuseum.se

Photo: Scandinaviandesign.com
Photo: Hans Thorwid. Copyright Nationalmuseum
Copyright Nationalmuseum
Photo: Bodil Karlsson. Copyright Nationalmuseum
Photo: Bodil Karlsson. Copyright Nationalmuseum
Photo: Scandinaviandesign.com
Photo: Scandinaviandesign.com
Photo: Bodil Karlsson. Copyright Nationalmuseum