Projektet Vandalorum går nu in i en helt ny fas av förverkligande i och med att finansieringen är klar för en första etapp. Etapp 1, som ska stå klar i mars 2011, kommer att omfatta fem hus om ca 3 000 kvm. Ett entréhus, ett hus för café och butik samt tre utställningshallar, med total flexibilitet, ska rymma alla de funktioner som förespeglats och som krävs för att välkomna en stor publik.

Den totala kostnaden fram till första etappen står klar kommer att ligga i nivån 80 mkr. Investeringen sker i Fastighetsbolaget Vandalorum AB, i vilket Stiftelsen Vandalorum, centrum för konst och design, kommer att ha röstmajoritet. Investeringen inkluderar den totala projekteringen av Renzo Pianos koncept samt värdet på tomtmarken från Värnamo Kommun.Finansieringen av första etappen sker till största delen genom att privata ”partners” tecknar aktier i fastighetsbolaget. Kostnaden för bygget, inventarier och utrustning medräknat, är ca 50 mkr. Största enskilda partner är Hamrinstiftelsen i Jönköping, som redan medverkat med 20 mkr i en första nyemission. En andra nyemission i samma storleksordning, även den riktad till organisationer och företag med regional anknytning, kommer att genomföras under första kvartalet 2010. Initialt sker också viss bankupplåning, men eftersom målsättningen är att anläggningen ska vara skuldfri vid invigningen, planeras ytterligare en nyemission senare nästa år.

Projektledaren Sune Nordgren säger: ”Vandalorum är ett initiativ som gått genom många faser, som haft hög profil under många år, men som med sin unika bärkraft inte gått att stoppa, helt enkelt. När det nu förverkligas är det alldeles särskilt positivt, efter som det startar i tider när vi behöver all den optimism vi kan få”.

För ytterligare information kontakta
Stiftelsens ordförande Jan Ove Forsell eller
projektledare Sune Nordgren via email (info@vandalorum.se)
eller telefon 0370-466 39