Skud på Stammen – morgendagens danske træmøbler.

Dansk design har en lang tradition for markant design i træ. Brandet “Dansk design” som i dag står stærkt i udlandets bevidsthed, bliver i høj grad associeret med møbler af høj håndværksmæssig kvalitet i træ. Mange af de møbler, som i dag betegnes som danske “designklassikere”, er fremstillet i træ. En stor del af dem er frugten af et nært samarbejde mellem snedkere og møbelarkitekter. Institutioner som Københavns Snedkerlaugs Møbeludstilling, Snedkernes Efterårsudstilling og senest Planken Ud har vist, at mødet mellem det bedste håndværk og den mest intelligente formgivning kan føre til nyskabende og overbevisende resultater i træ.
Vor tids teknologi sætter meget få begrænsninger i anvendelse af træ i industriel møbelproduktion. Dansk møbelproduktion er i dag primært industriel, og derfor er det også naturligt at designe til industriel produktion.
Produkterne er produceret i juli måned og planlægges som en tilbagevendende workshop på samme tidspunkt fremover. Københavns Tekniske Skole er glade for at kunne lægge produktionsfaciliteter og lærerkvalifikationer til denne begivenhed.
Med dette første Skud på Stammen er det skolens ønske at danne basis for et endnu tættere samarbejde med hhv. design- og arktiktskolerne i Danmark og dansk møbelindustri.


DET DANSKE
KUNSTINDUSTRIMUSEUM
BREDGADE 68
DENMARK
TEL +45 3318 5660
FAX +45 3318 5666
INFO@KUNSTINDUSTRIMUSEET.DK
WWW.KUNSTINDUSTRIMUSEET.DK