Skissat 28 mars – 22 april 2007

Designarkivet visar alster av ett 20-tal av arkivets cirka 700 formgivare, med tonvikt på pionjärer inom svensk formgivning som Göta Trägårdh, Arthur Percy, Viola Gråsten, Rune Monö, Barbro Nilsson, Nils Landberg, Sven Palmqvist och Carl Arne
Breger.

Utställningen Skissats ritbord och armatur har formgivits av inredningsarkitekterna
Mattias Ståhlbom och Thomas Bernstrand. Utställningsrekvisitan är hållen i strikt
arkivgrått som kontrasterar till vita ritningar och färgsprakande skisser i gouache, krita och akvarell. Formgivaren Elisabeth Björkbom har skapat den grafiska formen för utställningen och Designarkivets logotyp.

Designarkivet hette tidigare Arkiv för Svensk Formgivning och bildades 1978 på initiativ av Kalmar Konstmuseums dåvarande chef Erik Broman. De första skisserna som kom till arkivet var en samling skisser av konstnären och formgivaren Arthur Percy. Sedan dess har samlingarna vuxit till att innehålla omkring 100 000 objekt.

Designarkivets nya lokaler invigdes 31 augusti 2006 i glasbruksområdet Pukeberg/ Nybro. Samlingarna som tidigare förvarats I Kalmar Konstmuseum har nu börjat överföras till det nya arkivet för inventering, digitalisering och förvaring i nya speciellt framtagna kartonger och mappar.

En liten arkivmapp med bilder av 13 formgivares skisser har producerats till utställningen och finns till försäljning.

DESIGNARKIVET
Box 800, 382 28 Nybro Växel. 0481-428 70 Fax. 0481-428 78 info@designarkivet.se www.designarkivet.se