Shots on Brave New Worlds är designfilmpool:s första samarbetsprojekt, skapat av Mats Theselius och Oliver Vogt.
144 inbjudna kreatörer har fått 30 sekunder film vardera för att fritt tolka varsin sida av Aldous Huxleys bok "Du sköna nya Värld".

RESEARCH AND DEVELOPMENT / UGLYCUTE

En plats för designrelaterade
utställningar / föreläsningar / workshops

KVARNGATAN 14. STOCKHOLM
Tfn: 08-330918 / 08-6584440

Välkomna!