MateriaPressmeddelande 2008-01-17


Hush! Another idea materializedGuldsyrsan är en årlig utmärkelse med syfte att premiera god ljudmiljö i det offentliga rummet.
Bakom årets pris står ÅF-Ingemansson AB, Svensk Form och Berns Salonger.

Priset Guldsyrsan 2008 tilldelas arkitekten Sigrid Strömgren för hennes arbete med integrerad bullerdämpning i möbeldesign. Inte absorbera ljudet. Inte skärma av mottagaren. Utan gå till botten med problemet och förhindra att skarpa ljud överhuvudtaget uppstår. Det är den tanke hos Sigrid Strömgren som Materia nu materialiserar i bordet Silent Whisper.

Juryns motivering:
I projektet har Strömgren utvecklat en metod för bullerdämpning av stålrörsstolar och bord. Juryn anser att projektet är mycket lovvärt eftersom stålrörsstolar och bord är stora störningskällor i offentliga miljöer. Det är viktigt att möbelformgivare integrerar ljudet i formgivningen. Genom Strömgrens pionjärjobb kan vi förhoppningsvis slippa störas av bordsslammer och stålrörsstolens gnissel och skrapljud i framtiden.

TYSTNADEN TAR GESTALT

Det finns tre sätt att skydda sig mot buller. Dels det klassiska, med ljudabsorbenter och skärmväggar, som stoppar spridningen och dämpar efterklangen. Dels hörselskydd, som avskärmar och skyddar mottagaren. Men den i särklass effektivaste metoden – på en gång den diskretaste och mest sofistikerade – sätter helt enkelt p för uppkomsten av skarpa ljud. Materias nya bordsserie, Silent Whisper, design Sigrid Strömgren, är ett levande exempel.

”Visst är det ironiskt att miljöer tänkta för avkoppling, samtal och personliga möten ofta är de mest bullriga” säger Sigrid Strömgren.

Sigrid Strömgren erhöll magisterexamen i design 2007 från Högskolan för Design och Konsthantverk (HDK) vid Göteborgs Universitet. I sitt examensarbete fokuserade Sigrid på lösningar som hindrar uppkomsten av ljud, i konstruktion och genom materialval. Den aktuella lösningen halverar i praktiken ljudalstringen (10 dB minskning) jämfört med laminat i klassisk skivkonstruktion. Bordsskivan är unik i så måtto att den angriper problemet vid källan. Till skillnad från vanliga ljudabsorbenter, som i första hand dämpar efterklangen, hindrar Sigrid Strömgrens lösning att ljudet uppstår från början. Konstruktionen, som nu materialiseras i samarbete med Materia, är patentsökt.

MATERIA PREMIÄRVISAR BORDSSERIEN SILENT WHISPER 6-10 FEBRUARI
STOCKHOLM FURNITURE FAIR, MONTER C15:49.

För mer information kontakta pressansvarig Annica Gunnarsson t. 0140- 38 56 02, annica@materia.se eller designern Sigrid Strömgren t. 070-349 86 41.Materia

Materia AB. Box 340, SE-573 24 Tranås
phone: 0140 - 38 56 00. fax: 0140 - 38 56 01
email: info@materia.se