Materia


materia.lucia / Stockholm Design Stop
Sibyllegatan 34
Årets luciakrona av krossat glas, oljelampor och neon är en symbolisk
samlingspunkt för reflektion kring de förändringar som genomsyrar
våra seder och bruk. I Birgitta Ahlin & Sirkka Lehtonens ljuskrona
blir det uppenbart att drömmen om folkhemmet för alltid är krossad.
Bo Nilsson, chef för Liljevalchs Konsthall, beskriver i
utställningskatalogen sitt möte med konstnärernas verk.

är inte längre ett katolskt helgon från Syracusa på Sicilien som 304 dog martyrdöden. Vår svenska vision av Lucia har snarare sina rötter i en högreståndsmiljö med nedtonade religiösa sedvänjor på herrgårdar i Västergötland under 1700-talet. Först under 1900-talet övergår luciafirandet till att vara en del av vår folkliga föreställning. Startåret är 1927 då Stockholmstidningen utlyser tävlingen om Stockholms Lucia. Skönhet förenas med helgongloria som ett uttryck för social medkänsla.
I luciakronan ’Helgonet’ som Ahlin & Lehtonen har gjort på uppdrag av materia.lucia problematiseras föreställningen om ljusdrottningen. Som sig bör består ljuskronan av en ring med ljushållare, men av ljushållare som är vardagliga dricksglas köpta på IKEA, bastionen där folkhemstänkandet fortfarande är intakt. Dessutom har de inte valt traditionella stearinljus som traditionen föreskriver. Istället har de monterat små oljelampor i ljushållarna. Det ger en antydan om Lucias ursprung i en Medelhavskultur, där oljan var mer vanligen förekommande. Eller skall man kanske se detta val som en manifestation av vår egen kultur som inte längre är renodlad utan rymmer kulturell mångfald?
Komplexiteten i ljuskronan accentueras ytterligare genom en parallell användning av en elektrisk ljuskrets – neonljus. Dess implikationer ger en känsla av att Lucia idag inte längre förknippas med lantlig herrgårdsmiljö utan är en urban företeelse med kommersiella inslag.
Ljuskronan är inte längre tänkt för en person som ikläder sig rollen som Lucia. Det är en större krona, en symbolisk samlingspunkt för reflektion kring de förändringar som genomsyrar våra seder och bruk. Ahlin & Lehtonens ljuskrona rymmer således ett moment som inte hör hemma i traditionen.
Ljuskronans horisontalitet genomborras av ett kluster av glasskärvor i nedåtrörelse från taket mot den illusoriska hålighet som utgörs av en glasskiva på golvet. Kanske dystopins svarta hål? Man känner att glaset har imploderat, vilket stärker dess dubbelhet som både fragilt och hållbart. Det är samma känsla som man kan erfara en vinternatt i december då snöflingorna nästan stannar i luften som om de hölls uppe av osynliga trådar.
Stillheten bryts då och då av den spöklika rörelse som kan uppstå då en vindil drar genom rummet och sätter glasskärvorna i rörelse. Ur detta möte uppstår ett slags melankoliska klockklanger som frammanar en sorgesam musik. En sorg som man kan känna i Ang Lees film Icestorm.
Regnet fryser till is - en gestaltning av den idylliska amerikanska förortens medelklassvärden, som krackelerar när barndomens oskuld övergår i en ungdomlig frigörelseprocess. Det är också samma känsla av brist på gemenskap som vi kan känna inför de våta drömmar som idag präglar ungdomens luciafirande.
I Ahlin & Lehtonens ljuskrona blir det uppenbart att drömmen om folkhemmet för alltid är krossad. Det är inte bara en generationsfråga.

Bo Nilsson
Konsthallschef, Liljevalchs Konsthall

Birgitta Ahlin och Sirkka Lehtonen föddes samma år på var sin sida av Ålands hav. De gick samtidigt på Konstfack i Stockholm och båda presterade årslånga stipendievistelser ”bakom järn-ridån”. Birgitta vid Konstakademin i Bratislava, Tjeckoslovakien och Sirkka vid Konstakademin i
Krakow, Polen. Några år senare formade de konstnärsteamet Ahlin & Lehtonen, som sedan drygt
20 år opererar i gränslanden mellan konst, konsthantverk, formgivning och arkitektur.
Första separatutställningen, Idéer i Dekorerat Laminerat Glas, var i Sverigehuset, Stockholm 1980-
81. De senaste utställningarna är glas- och ljudinstallationen Glasklart! Nordic Contemporary
Craft, Röda Sten, Göteborg 2003; Glasklart! Smålands museum/Sveriges Glasmuseum, Växjö 2003; POW!!! Brandt Contemporary Glass, Torshälla 2003. Några uppdragsgivare efter millennieskiftet är AstraZeneca, AP-Fonder, JM Bygg, Huddinge
Universitetssjukhus, Länsförsäkringar, NCC, Nordea, Skanska, Drott, GE Real Estate, Swedish Standards Institute, HSB, Stockholms läns landsting.Materia introducerade under året företagets nya belysningskollektion, materia.lucia på marknaden. I samband med premiären på luciadagen 2003, visades Materias första luciakrona gestaltad av konstnär Cilla Ramnek. En stor, sfärisk krona av vattenslang, eldosor, pärlplattor och fladdrande ljus. I utställningskatalogen tecknade författaren och filmregissören Kristian Petri ett porträtt av konstnären. Den unika kronan väckte stor uppmärksamhet och visades under våren på Svenskt Tenn i Stockholm. I juni förvärvades belysningsföretaget Nybro Armaturfabrik. Kollektionen ingår sedan hösten i materia.lucia sortimentet.
Nybro Armatur grundades redan 1948 och var under lång tid helt fokuserat på hembelysning. I början av 80-talet gick den legendariske glasbruksdirektören Erik Rosén in som styrelseordförande i
Nybro Armatur. Han inledde ett samarbete med Kersti Sandin och Lars Bülow som sedan ritade företagets produkter under flera år. Sortimentet och marknadsföring ändrade inriktning mot offentlig miljö och Nybro Armatur är idag ett välkänt varumärke hos elkonsulter, arkitekter och återförsäljare i inredningsbranschen.
Kollektionen materia.lucia består av belysning för offentlig miljö, formgivna i första hand av arkitekterna SIR/MSA och industridesignerna SID Kersti Sandin & Lars Bülow. Belysning från Nybro Arma-tur
av designföretaget Duoform ingår numera i materia.lucia kollektionen.


Designmöbelföretaget Materia grundades 1992 av Kersti Sandin och Lars Bülow och utvecklades på kort tid till ett av möbelbranschens mest uppmärksammade varumärken. Produktsortimentet består av tre kol-lektioner: materia.meetings – möbler för kreativa mötesplatser, materia.accessories – inredningsdetaljer
och materia.lucia – belysningsarmaturer. Företaget omsätter ca 50 mkr och har idag 35 medarbetare.
Sedan maj 2004 ingår Materia som fristående bolag tillsammans med systerföretagen Klaessons och Skandiform i Kinnarps koncernen.Materia

Materia AB
Box 340, SE-573 24 Tranås
phone: 0140 - 38 56 00. fax: 0140 - 38 56 01
email: info@materia.se