PRESSRELEASE


DESIGNTÄVLING ÖPPNAR DÖRREN FÖR NY
FORMGIVARE I LAMMHULTS DESIGN GROUP!


Kanske inte idag, men imorgon kan vinnaren i den planerade designtävlingen vara
en av de formgivare som är verksamma i Sveriges främsta koncern av designföretag.
Lammhults Design Group är verksam med sina olika bolag inom hem, kontor och
offentliga miljöer, biblioteksinredningar samt glasögon. De olika bolagen är med och
leder designutvecklingen inom respektive område. För att dels bidra till en starkare
designkultur och dels söka morgondagens formgivare utlyser nu designkoncernen
en omfattande designtävling.

Unga formgivare inbjuds att delta i tävlingen som delas in i just de områden där
koncernen är verksam. Ifrån deltävlingarna kommer vinnare att utses. Dessa blir
därefter finalister till slutpriset som innebär att det vinnande bidraget sätts i produktion och kommer att marknadsföras av något av koncernens företag.

Tävlingsjuryn består av kända designprofiler från koncernens olika bolag samt några externa juryledamöter. Förutom Gunilla Allard och Stefan Borselius kommer även Oscar Magnusson, Tomas Sandell och Henrik Otto, designchef på Electrolux samt koncernens VD Johan Hjertonsson att ingå i juryn.

För ytterligare information kontakta tävlingens projektledare
Anders Wisth, 070 - 515 76 36, anders@wisth.se

Lammhults Design Group skapar positiva upplevelser genom moderna inredningar för en global publik. Konsumentinsikt, innovation, design management och starka varumärken är grunden för koncernens verksamhet.
Lammhults Design Groups affärsidé är att långsiktigt äga och utveckla en grupp av företag med huvudsaklig inriktning mot produkter med tydligt inslag av design, starka varumärken och god exportpotential. Design management skall utgöra ett centralt begrepp i den verksamhet som bedrivs i koncernen.
Lammhults Designgroups dotterbolag är: Lammhults Möbel – Abstracta

– Scandinavian Eyewear – BCI – Eurobib – Schulz Speyer – Voice – Ire


 

Lammhults
Lammhults Möbel AB, Box 26, SE-360 30 Lammhult
Phone: +46 472 26 95 00, Fax +46 472 26 05 70
e-mail: info@lammhults.se
www.lammhults.se