VÅRUTSTÄLLNING KONSTFACK 2001
15-27 maj 2001

Konstfacks studenter har länge varit stilbildande, därför påstår vi att det är på Konstfack morgondagen formas. Att gå på Konstfacks Vårutställning är att ta en titt in i framtiden.
I år har vi glädjen att presentera 51 magistrar och 84 kandidater.
Unikt för Konstfack är att här finns utbildning inom konst, konsthantverk, design och bildpedagogik samlat under ett och samma tak. Samtliga utbildningar vilar på en konstnärlig grund.
I år kan vi konstatera att spännvidden är större än någonsin. Här finns allt mellan traditionell konst och design till radikal förnyelse. Hierarkin är borta. Alla uttryckssätt har samma status. Kampen mellan vad som är "fint" och "icke fint" är borta.
Idag väljer studenterna fritt och söker medvetet efter det bästa sättet att ge uttryck för sina idéer.
Verken får fler och fler dimensioner. Nu används ljud, ljus och rörlig bild i allt högre grad.
Intressant att konstatera är också att mer och mer omsorg läggs på materialvalet och att studenterna här tänker i nya banor.

www.konstfack.se