KlaessonsKinnarps

Klaessons och Kinnarps i strukturaffär inom möbelindustrin

Kinnarps Möbler inleder samarbete med Klaessons Möbler
Blir även stor minoritetsägare i den 107-åriga möbeltillverkaren

En större strukturaffär har skett inom den svenska möbelindustrin. Det är ägarna till en av landets äldsta tillverkare, 107-åriga Klaessons Möbler i Fjugesta, som säljer 49% av sina aktier till landets största tillverkare av kontorsmöbler, Kinnarps.
Samtidigt som affären genomförs inleder de båda företagen, vars
produktsortiment kompletterar varandra, ett försäljningstekniskt samarbete på såväl den svenska marknaden som på exportmarknaden.

För Kinnarps vidkommande innebär det att man blir ett mer komplett inredningshus, medan Klaessons kan fortsätta att utvecklas som ett starkt och progressivt designföretag och varumärke inom möbler för offentliga rum.
-Vi har ett av marknadens starkaste designteam, vi har också tagit initiativ för att utveckla svensk och nordisk möbelform ytterligare, vilket kommer våra kunder och vårt allt större ÅF-nät tillgodo, förklarar Claes Lybeck, VD för Klaessons och delägare i företaget.

Förändringsprocess
Klaessons har under de senaste åren genomfört ett kraftfullt
förändringsarbete inom produktion och sortiment. I företagets övergripande strategi ligger, sedan Lybeck med partners köpt företaget av Plena-koncernen i våras, att växa genom samarbeten med andra företag med kompletterande varumärken som kan stödja varandra och där ekonomiska synergier finns. Det ingångna avtalet med Kinnarps är helt i linje med dessa intentioner.

Kinnarps har försäljningskontor på ett 40-tal platser i landet. För Kinnarps del betyder samarbetet med Klaessons en början på att utveckla alla försäljningskontor till mer kompletta inredningshus.
Med det ökar konkurrenskraften.
-Vi behöver serva våra kunder med ett sortiment av design- och miljömöbler som vi inte själva tillverkar, säger Kinnarps VD, Henry Jarlsson och fortsätter:
-Klaessons är ett företag som vi länge önskat samarbeta med och vi är mycket nöjda med att få in deras produkter i vårt sortiment.

Kinnarps minoritetsägare
Om att Kinnarps samtidigt går in och förvärvar 49% av Klaessons Möbler AB säger Henry Jarlsson:.
-Att vi går in som delägare är ett uttryck för att vi tror starkt på
Klaessons och att vi vill vara med och utveckla varumärket, inte minst på exportmarknaden.
Medan Claes Lybeck, säger, avslutningsvis:
- För oss betyder samarbetet med Kinnarps att vi får en starkare finansiell ställning och ökade möjligheter att satsa långsiktigt. Inte minst ger det oss möjligheter att öka takten i produktutvecklingsprocessen.

Klaessons&Kinnarps
Klaessons Möbler grundades 1896. Huvudkontor och tillverkning är förlagd till Fjugesta, tre mil väster om Örebro. 2002 omsatte företaget 60 miljoner SEK. Under senare år har man genomfört en omfattande och framgångsrik exportansträngning.
Kinnarps är ett av Europas tre största kontorsmöbelföretag med en omsättning på 2,4 miljarder SEK. Hälften av försäljningen sker i Europa utanför Norden. Företaget ägs av familjen Jarlsson i Kinnarp och grundades 1942 av pappa Jarl Andersson, 88 år och fortfarande verksam inom företaget.

Hemsidor:
www.klaessons.com

www.kinnarps.se

För ytterligare information:
Claes Lybeck, VD Klaessons, 0585-816 00 (vxl)
eller Rolf Gustafson, vVD Kinnarps, 0515-384 50 (direkt).

Klaessons
Email info@klaessons.com
www.klaessons.com


Kinnarps
Email info@kinnarps.se

www.kinnarps.se