Kinnarps Materia

Pressmeddelande

Kinnarps köper designmöbelföretaget Materia
och bildar Kinnarps Design Group.Kinnarps tar strategiska grepp – med internationellt fokus.
Skandinaviens största inredningskoncern lägger nu grunden till en
expansiv utveckling med internationellt fokus. Kinnarps har det senaste året intensivt arbetat med att utveckla en affärsstruktur och ett starkt sortiment med visionen om att bli en vital internationell
inredningskoncern med kunder över hela världen.
Kinnarpskoncernen, som ägs av familjen Jarlsson, omsatte dryga 2
miljarder året 2002/2003. Kinnarps har under innevarande lågkonjunktur stärkt sin marknads-position och rankas idag som en av de tre största företagen inom kontorsmöbel-branschen i Europa.

"Det långvarigt kärva konjunkturläget kräver nya grepp och strukturella förändringar. Vår strategi innebär att hela organisationen nu får starkt fokus på att tillfredsställa kundens önskemål om ett
inredningskoncept innehållande hela arbetsplatsens behov av möbler och inredning. De beslut och förändringar som nu sker är helt nödvändiga för att klara av en marknadsledande position i ett mer konkurrensutsatt Europa. Vi kommer att ta ytterligare steg i denna riktning" - säger Rolf Gustafson vVD Kinnarps.

100 interiörhus i Europa - framtidens kunskapscentra inom design och inredning för offentlig miljö.
Kinnarps har idag verksamheter i hela Europa och stor del av övriga
världen. Under de senaste fem åren har Kinnarps satsat på att etablera strategiskt placerade showrooms runt om i Europa. Med detta försäljnings- och distributionsnät finns resurser att framgångsrikt marknadsföra Kinnarps inredningskoncept.
Kinnarps är sedan länge marknadsledande i Skandinavien gällande
utformning av arbetsplatsmöbler - arbetsbord, kontorsstolar och
förvaring. Den nya affärsstrategin innebär att man nu även tar ett
helhetsgrepp och erbjuder sina kunder totala inredningslösningar. Genom kraftfull satsning på sortiment, identitet och kommunikation ska Kinnarps 100 interiörhus i Europa bli ledande kunskapscentra inom design och inredning för offentlig miljö. Skandinaviska erfarenheter om design, ergonomi och arbetsplatsens psykologi utgör stommen för utvecklingsarbetet. Genom denna satsning skapas förutsättningar för en fortsatt tillväxt.

"Våra hus ska ge kunden inspiration och kunskap om hur man med inredning utvecklar och förstärker sitt företags profil - dess
corporate image" - säger Birgitta Skoglund, försäljningsdirektör Kinnarps.

"Den här sortimentsprofileringen är mycket positiv för oss
återförsäljare. Det ger oss möjlighet att möta framtidens kund med ett helhetstänkande" - säger Ola Björklund, ordförande i KÅFI, Kinnarps återförsäljarförening.
Kinnarps köper profilstarkt varumärke – Materia.
Kinnarps förvärvar designmöbelföretaget Materia - ett av branschens
mest uppmärksammade, profilstarka och expansiva varumärken. Materias uttrycksfulla och funktionella mötesplatsmöbler finns idag hos designmedvetna företag i Skandinavien och övriga Europa.
Förvärvet av Materia tillför Kinnarps ett starkt varumärke och viktig
spetskompetens inom områdena design och kommunikation.

"Det här är ett strategiskt förvärv. Materia är ett av möbelbranschens mest spännande företag. Man har en stark egen profil, gott renommé på marknaden och är ekonomiskt välskött - ett av de få designföretag som visat på växtkraft och samtidigt är lönsamt " – säger Henry Jarlsson, vd och ägare i Kinnarps.

Materia framgångsrikt genom design management.
Med ett tydligt och konsekvent genomfört design management har Materias grundare arkitekterna SIR/MSA och industridesignerna SID Kersti Sandin och Lars Bülow på kort tid byggt en verksamhet som uppmärksammats såväl i Sverige som internationellt. Design och arkitektur är Materias grundstenar och genomsyrar hela verksamheten - från arbetsmiljöer till produkter och kommunikation.

"Vi ser inte design och arkitektur som kostnader utan som strategiskt viktiga investeringar som bygger varumärke och genererar uthållig tillväxt och lönsamhet. Design är ett styrmedel som utvecklar företag. Med Kinnarps som ägare får Materia tillgång till nya, expansiva marknadskanaler i Europa och en stabil, professionell plattform för en fortsatt dynamisk utveckling"
– säger Lars Bülow, VD och grundare av Materia.

Kinnarps Design Group.
Materia bildar stommen i Kinnarps Design Group - designintensiva
företag med produktlinjer som förstärker och kompletterar Kinnarps
arbetsplatsmöbler.
I Kinnarps Design Group skapas en plattform för profilstarka
möbelföretag inom offentlig miljö. Gruppen ska bestå av fristående
varumärken som samverkar, men var för sig behåller och utvecklar sin särart, kultur och identitet.

"Förutom köpet av Materia äger vi sedan i höstas 49 % av aktierna i
Klaessons Möbler och vi planerar knyta flera starka designföretag till gruppen. De nya sortimenten kompletterar Kinnarps arbetsplatsmöbler och ger oss möjlighet att erbjuda starka helhetskoncept för företagskunder och offentliga förvaltningar" - säger Per-Arne Andersson, finansdirektör på Kinnarps.

Kersti Sandin Lars Bülow

Välkända arkitekter får nyckelroller i Kinnarps organisation.
Designmöbelföretaget Materias grundare, arkitekterna och
industridesignerna Kersti Sandin och Lars Bülow övergår i och med
förvärvet till Kinnarps för att tillsammans med nuvarande designchefen Rune Karlsson ansvara för hela koncernens sortiments- design- och identitetsfrågor.I organisationen lyfts design management till ledningsnivå. Sandin-Bülow ska leda uppbyggnad och utveckling av produkter och varumärken inom Kinnarps Design Group och ansvara för spetsprofilering av 100-talet inredningshus i Europa.

Kinnarps för den svenska möbeldesignen ut i Europa.
"Det här är ett av design- och inredningsbranschens mest intressanta uppdrag. Jag ser det som en spännande utmaning att få utveckla vårt kunnande om design management i full skala. Kinnarps är Skandinaviens största inredningskoncern, med en enorm genomslagskraft. Nu får vi möjlighet att föra skandinavisk möbeldesign och inredningskultur ut i Europa"
- säger Kersti Sandin blivande designmanager på Kinnarp.

Kersti Sandin har sedan länge flera strategiska uppdrag i inom
arkitektur- design- och kultursektorn. Bl a som styrelseledamot i Sveriges Arkitekter, Stiftelsen Svensk Industridesign, Svenskt Tenn och inför designåret 2005 ledamot av regeringens Designårsgrupp för tillväxt och innovation.

För ytterligare information kontakta:

Henry Jarlsson, VD Kinnarps 0706- 385004
Rolf Gustafson, vVD Kinnarps 0706- 385450

Lars Bülow, VD Materia 0705- 385605
Kersti Sandin, kreativ ledare Materia 070- 606 20 68

Information om företagen finns på: