Home

SVENSK DESIGN – DESIGNÅRET 2005

Regeringen har utlyst 2005 till Designår, vilket inspirerat Posten att ge ut ett unikt häfte frimärken omkring svensk design, möbler, konsthantverk och industridesign. Nationalmuseum har varit förslagsställare.

Frimärket möbler har getts åt John Kandell (1925-1991) med stolen Camilla och hyllan Pilaster, två välkända möbler i Källemo kollektionen.För att uppmärksamma detta presenterar vi nu stolen PimPim. John Kandell arbetade med modellen under 1990 och tyckte PimPim närmade sig hans idé om stolen som skulptur. Stolen visades på möbelmässan i februari 1991 men mot bakgrund av Kandells bortgång i januari samma år beslutade vi vänta med lanseringen av denna hans sista stol till ett senare tillfälle. Inget tillfälle kan vara bättre än Designåret 2005 att presentera en riktig “Kandellare ”.Stolen PimPim finns i de två färger John Kandell fastställde; kadmiumrött och grönt. Upplaga 360 ex. märkta 1/360 -360/360 samt 15 ex .märkta HC 1/15 -15/15. Stolen är försedd med en graverad skylt och brännstämpel. Till varje stol följer också ett förstadagsbrev med samtliga designfrimärken stämplade utgivningsdagen 27 jjanuari 2005. Dessutom medföljer en skrift om Kandell och hans arbeten “Det måste alltid •finnas en Olga. Annars blir det inte bra ” med texter av arkitekturförfattaren Gunilla Lundahl och Nina Öhman, intendent på Thielska Galleriet.

Vänliga hälsningar
Erik Lundh
KÄLLEMO AB

 


KÄLLEMO AB
B ox 605 331 26 Värnamo Sweden
T:+46 (0)370 150 00 F:+46 (0)370 150 60
info@kallemo.se www.kallemo.se