LINTON LUNDH CARAVAGGIO
Appendix till en vilstol

Stolen har en historia som går tillbaka till antiken. Den kan räknas bland de kanske mest välbekanta mänskliga artefakterna. Som sådan är den outtömlig på referenser, och trots att stolen tillverkats i ett närmast oändligt antal utföranden så har varje ytterligare modell på ett väsentligt sätt potential av att vara någonting nytt och oskrivet. Den här skriften behandlar en specifi k stol – ”Caravaggio” – en vilstol skapad utifrån Caravaggios målning Gravläggningen. Samtidigt innehåller den ett fl ertal referenser till mer allmänna aspekter av mänskligt skapande. Avsikten har varit att låta olika röster visa på den stora kulturella rikedom som ryms i ett vardagligt objekt. Att i olika riktningar antyda den mångfald av rum där människan och stolen möts.

Bilder, citat, innehållsförteckning är hämtade från skriften Linton Lundh Caravaggio (2004) // Medverkande är: Giuliano Gresleri, arkitekt, professor i arkitekturhistoria; Per Magnus Johansson, psykoanalytiker, psykolog, psykoterapeut, docent i idé- och lärdomshistoria; Johan Linton, arkitekt, civilingenjör; Sven Lundh, direktör Källemo; Stefania Renzetti, översättare; Enio Staccini, författare; Bengt Steneby, fotograf, arkitekt; Sven-Olov Wallenstein, lektor i konstteori och i fi losofi. // Skriften är utgiven av Källemo AB, Box 605, SE-331 26 Värnamo, Sweden, tel +46 (0)370 150 00, fax +46 (0)370 150 60, www.kallemo.se; ISBN 91-974394-3-6 // ”Caravaggio” är en vilstol i stål och sadel gjord, utformad av Johan Linton och producerad av Källemo i en begränsad
serie om 2 * 90 exemplar.

Appendix till en vilstol


Home