News & Events

Linton Lundh Caravaggio
En exposé av Johan Lintons vilstol Caravaggio och målningen La Deposizione (gravläggningen) av konstnären Caravaggio visas på Waldemarsudde
14 maj - 10 juni 2007.
Välkommen måndagen den 14 maj kl. 18.30
Arkitekt Johan Linton berättar om bakgrunden till vilstol Caravaggio.
”Gränsen mellan det måleriska, det skulpturala och det arkitektoniska - men också mellan text, bild och ting är inte given en gång för alla, utan återstår alltid att uppfinna, i en kreativ akt som också låter oss se det förgångna i ett nytt ljus.” (Sven-Olov Wallenstein)

PRINS EUGENS WALDEMARSUDDE
PRINS EUGENS VÄG 6, DJURGÅRDEN, STOCKHOLM, TEL. 08-545 83 700
WWW.WALDEMARSUDDE.SE

News & Events 2007 2006 2005 2004
0
Home
 
0 0