Home


KÄLLEMO in S:t Petersburg
September 29 is the opening day of the exhibition "Sven Lundhs Eye" in S:t
Petersburg. This exhibition is part of the "Sweden Days", arranged by the
Consulate of Sweden in S:t Petersburg. The exhibition consists of models by
Gunnar Asplund, Jonas Bohlin, Komplot Design, Sigurdur Gustafsson, John
Kandell, Johan Linton, Mattias Ljunggren and Mats Theselius. A design
seminar will be held October 1st where Boris Berlin, Johan Linton, Karin
Lundh and Mats Theselius will be participating.


Källemo i St.Petersburg

Den 29 september invigs den omfattande utställningen "Sven Lundhs Öga" i
St. Petersburg. Utställningen ingår som en del av de Sverigedagar som
arrangeras av Sveriges Generalkonsulat i St.Petersburg. I utställningen
ingår modeller av Gunnar Asplund, Jonas Bohlin, Komplot Design, Sigurdur
Gustafsson, John Kandell, Johan Linton, Mattias Ljunggren och Mats
Theselius. Den 1 oktober genomförs ett designseminarium där Boris
Berlin, Johan Linton, Karin Lundh och Mats Theselius medverkar.