Suede and leather specifically

 • Suede is to be brushed now and then with a coat or rubber brush.
 • Stains are removed with a soft brush or a soft colourless eraser. After this dab the stain with a soft absorbent cloth.
 • Grease stains are removed with potato flour, sprinkle flour over the stain and leave for one day. Brush off the flour and then wipe with a dry cloth.
 • Never use gasoline or other solvents on the suede.
 • Do not rub the skin when it is wet.
 • Lubricate with leather conditioner and leather cleaning a few times a year.

Ingående om mocka och läder

 • Mockan mår bra av att då och då borstas med en kläd- eller gummiborste.
 • Vanliga smutsfläckar tas bort med en mjuk borste eller med ett mjukt ofärgat radergummi. Efter detta klappa lätt på fläcken med en mjuk absorberande trasa.
 • Fettfläckar tas bort med potatismjöl, strö mjölet över fläcken och låt verka ett dygn. Borsta sedan bort mjölet och torka med en torr duk.
 • Använd aldrig bensin eller andra lösningsmedel på mocka.
 • Gnid inte på skinnet när det är blött.
 • Smörj in med läderbalsam och lädertvättmedel några gånger per år.

För mer information om läder besök gärna Tärnsjö Garveri och Elmo Leather. Vill du veta mer om lädervård besök Leather Master.
For more information please visit
www.tarnsjogarveri.se
www.elmoleather.com
www.leathermaster.se