Colour Painted wood
Paints with colour pigments and paints with a pigment that gives a wide opaque surface. White paints are especially sensitive.

  • Wipe the surface with a cloth. Damp wipe with detergent solution. Then rub dry with a cloth.
  • Furniture care and detergents with ammonia is not good for painted surfaces, as they may dissolve the paint.

Färglackerat trä
Lacker med färgpigment och målarfärger har en pigmentering som ger en täckande ogenomskinlig yta. Vita lacker är speciellt känsliga.

  • Torka ytan med en dammduk. Fukttorka med diskmedellösning. Torka därefter torrt med en trasa.
  • Möbelvårdsmedel och rengöringsmedel med ammoniak är inte bra för målade ytor, då de kan lösa upp färgen.