Clear lacquered wood
Is treated with transparent varnish. All paints contain resins of various kinds.

  • If the wood has a thin lacquer layer the surface is to be wiped in the direction of the fibres with a dry cloth.
  • Avoid water as it can easily be sucked into the wood through cracks and crack.
  • Use furniture care resources without silicone, it complicates the possibilities for repainting.
  • If the surface has a thicker lacquer layer, wipe the surface with a well wrung cloth and detergent solution. Then rub dry with a cloth.

Klarlackerat trä
Är behandlad med genomsynlig lack. Alla lacker innehåller plaster av olika slag. Under lacken kan man lägga en svag pigmentering sk bets eller lasyr.

  • Har träet ett magert lackskickt, torkas ytan i träets fiberriktning med en torr rengöringsduk, så eventuella repor av dammkorn syns minst.
  • Undvik vatten då det lätt kan sugas in i träet genom sprickor och krackelera.
  • Använd möbelvårdsmedel utan silikon, för att det försvårar möjligheterna till omlackering.
  • Om ytan har ett tjockare lackskickt torkas ytan med en väl urvriden rengöringsduk och diskmedellösning. Torka därefter torrt med en trasa.