Steel in general
Steel and iron is counted as maintenance-free materials.

  • Remove stains with detergents that do not contain abrasives.
  • Never use steel wool.
  • If you must clean or polish with a sponge, then do it in the direction of the steel already is brushed in. Then you can avoid tedious transverse scratches that are visible.
  • When cleaning the mirror-like metal surfaces, you should be aware that it easily scratches.

Allmänt om stål
Stål och järn räknas som ett underhållsfritt material.

  • Ta bort fläckar och liknande med rengöringsmedel som inte innehåller slipmedel.
  • Använd aldrig stålull.
  • Om du skall rengöra eller polera med en svamp, gör det då i den riktning som stålet redan är borstat i. Då slipper du tråkiga tvärgående repor som syns.
  • Vid rengöring på spegelblanka metallytor bör du vara medveten om att det lätt blir repor.