Fabric and leather in general

 • Do not place your furniture close to a heat source
 • Direct sunlight darkens over time light leather, and fades dark leather.
 • Impregnating furniture before use makes it easier to remove dirt and stains.
 • Keep dust and dirt out of the furniture.
 • Remove stains immediately. Do not rub, soak up with a rag.
 • Foam wash fabric a few times per year.
 • Test the stain remover on a less visible area before use.

Allmänt om tyg och läder

 • Placera ej din möbel för nära en värmekälla
 • Direkt solljus gör med tiden ljust läder mörkare och bleker mörkt läder.
 • Impregnera gärna möbeln innan den tas i bruk. Smuts och fläckar är då lättare att ta bort.
 • Håll damm och smuts borta från möbeln.
 • Ta bort fläckar med en gång. Gnid inte, sug upp med en trasa.
 • Skumtvätta tygmöbeln några gånger per år.
 • Prova gärna fläckborttagningsmedel på en mindre synlig yta före användning.