Kaare Klint
1888-1954

Kaare Klint studerade ursprungligen till konstnär, men sadlade om i början på 1900-talet och gick istället i lära hos sin far, den då kände arkitekten Peder Vilhem Klint som var Danmarks ledande arkitekt vid denna tid. Måleriet lades åt sidan, och all hans tid ägnades åt arkitektur och möbler.

År 1924 grundlade han ”Kunstakademiets møbelskola” och han blev också dess förste lärare. Hans undervisning byggde på metodiska studier och forskning av måttförhållandet möbel kontra människa. Det handlade om proportion, funktion, konstruktion och materialens egenskaper. Inspiration till möbler söktes i historien från både England och Kina. Klint förfinade och anpassade möblerna till sin nutid. Danmark fick Nordens förnämsta möbelskola som banande väg för flera generationer av danska möbelarkitekter. Många av eleverna skulle bli stora inom ”Danskmøbelkunst”, såsom Mogens Koch, Ole Wanscher, Edvard Kindt-Larsen och Børge Mogensen. År 1944 blev Kaare Klint professor i arkitektur vid den ”Konglige Danske Kunstakademi”

Kaare Klints egna möbler tillverkades framförallt hos snickarmästaren Rudolf Rasmussen. Rud. Rasmussens Snedkeri grundades 1875, och är mycket känt för sin kvalitet och hantverksskicklighet. Snedkeriet ligger på Nørrebrogade 45 i Köpenhamn där verksamheten en gång startade, och drivs fortfarande av familjen i fjärde generationen. Rasmussens Snedkeri har möbelutställning i tre våningar i de gamla lokalerna, och är väl vårt ett besök.

Le Klint har alla säkert hört om. Kaare Klint ritade år 1943 en lampa i veckat papper. Denna lampa blev starten på ett företag i den Klintska familjen, där brodern Tage blev den drivande kraften och knöt många danska arkitekter till belysningsföretaget. Tages dotter drev butiken i Köpenhamn. Hon hette Lise Le Charlotte Klint – därav namnet Le Klint.