Venedigbiennalen i arkitektur 2002
8 september—3 november 2002

Sveriges bidrag i den nordiska paviljongen — svenska ambassadresidenset i Pretoria, Sydafrika

Den 8 september 2002 öppnar åttonde arkitekturbiennalen i Venedig. Biennalens tema för 2002 är NEXT. Temat är valt av biennalens utställningsansvarige Deyan Sudjic och innebär att de deltagande länderna visar projekt som beslutats att byggas, men ännu inte är slutförda.

Sveriges bidrag till arkitekturbiennalen är det svenska ambassadresidenset
i Pretoria, Sydafrika. Ansvariga arkitekter är Landström Arkitekter tillsammans med inredningsarkitekt Jonas Bohlin. Uppdragsgivare är Statens fastighetsverk.

Det svenska projektet ingår tillsammans med Norge och Finland i utställningen NEXT NORDIC som visas i den nordiska paviljongen i Venedig. Paviljongen ritades av norske arkitekten Sverre Fehn 1958—1962. Utställningen organiseras och formges av Eva Madshus, Norges Arktiekturmuseum, i samarbete med Sverre Fehn.

Följande projekt presenteras på NEXT NORDIC
Sverige: Ambassadresidens i Pretoria, Sydafrika.
Arkitekter: Landstöm Arkitekter, Jonas Bohlin Arkitektkontor.
Finland: ARMI — informationscenter för arkitektur och design, i Helsingfors.
Arkitekter: JKMM arkitekter.
Norge: Ny Operabyggnad i Oslo.
Arkitekter: SNØHETTA.

De tre projekten är resultat av arkitekttävlingar där staten i respektive land står som uppdragsgivare. Förutom de utvalda projekten kommer de nordiska ländernas respektive arkitekturpolicy att presenteras. De visar på de höga ambitioner som finns från statligt håll att arbeta för hög kvalitet, och därmed långsiktighet, inom arkitektur och design.

En modell över Pretoriaresidenset samt bilder och ritningar över projektet kommer att finnas på Arkitekturmuseet, Fredsgatan 12, Stockholm, 14—19 juni 2002.

Deyan Sudjic startade engelska arkitektur- och designtidskriften Blueprint och är sedan år 2000 chefredaktör för arkitekturtidningen Domus. Han har skrivit en rad arkitektur- och designböcker och 1999 var han ansvarig chef för Glasgows Arkitektur- och designår.

 


studio@scandinaviandesign.com