Holken

John Kandell var en av Sveriges mest originella möbelskapare. Hans produktion sträcker sig från klassiskt strama karmstolar till högst originella skåp, som mer har karaktären av skulpturer än av bruksföremål.