jobs handtryck


Den 10 juni 2009 erhöll Jesper och Åsa Jobs Kungliga Patriotiska Sällskapets hantverksmedalj på residenset i Falun. Jobs startade 1944 av Jespers far Peer och lagom till 65-års jubileet premieras nästa generation. Jesper sköter handtrycket som är en grannlaga uppgift. Åsa arbetar bl a med nya produkter.På förslag av landshövding Maria Norrfalk blir Jobs ägare medaljerade av Kungliga Patriotiska Sällskapet. Sällskapets ordförande Johan Nordenfalk överlämnar medaljerna vid en högtidlig ceremoni på residenset.
– Yrkesskicklighet av detta slaget är sällsynt. Det är viktigt att det bevaras och utvecklas, samt förs vidare säger Johan Nordenfalk.
– Det är oerhört roligt att Jesper och Åsa Jobs får den här utmärkelsen, säger landshövding Maria Norrfalk. För Dalarna är Jobs Handtryck, som leds med en skicklig förening av tradition och nytänkande, något av ett symbolföretag.

Kungliga Patriotiska Sällskapets motivering lyder:
Jesper och Åsa Jobs på Jobs Handtryck bevarar med utmärkt hantverksskicklighet designklassiker samt skapar nya klassiker. Mönster i upp till 17 färger trycks med samma precision, år för år. Genom att kontinuerligt lansera nya produkter förblir de färgstarka tygerna tidlösa.

Medalj för utmärkt yrkesskicklighet, kallad Hantverksmedaljen. Den delas ut mycket selektivt. Den är i silver och bäres i gulgrönt band.
Det gulgröna bandet symboliserar sädesåkern och gräsvallen, något som från starten låg Sällskapet varmt om hjärtat - Gustav III skrev under dess grundregler på 1700-talet. Då var den stora näringen jordbruk och Sällskapet bidrog aktivt till att lära ut växelbruk. Istället för att låta jorden ligga i träda skulle vallväxter odlas. Allt för att avvärja den årliga vårsvälten för djur och människor.

Sällskapets ordförande Johan Nordenfalk konstaterar att Jobs tyger också rör sig i växtriket. Mönstren heter bl a Sommar, Rabarber, Dikesflora och Stugrabatt. Bland de konstnärer som skapat mönster finns flera i familjen: Lisbeth, Gocken och Eva Jobs. Mönster kommer också från många andra bl a Louise Adelborg och Carl Malmsten, vars verksamhet också stöttats av Sällskapet.

Sällskapet anser att medaljer är extra viktiga som uppmuntran och inspiration för andra, i en tid där det råder uppenbar brist på goda belöningssystem .

Hantverksmedaljen - medalj för utmärkt hantverksskicklighet är en av de medaljer som Sällskapet delar ut branschinriktat . Under sommaren kommer ett par Trädgårdsmedaljer att delas ut. Silverkorset delas ut till rektor/lärare för berömvärd fostrargärning. Emmerymedaljen utdelas för långvarig uppskattad tjänst till sjöss. Gösta Berg-medaljen utdelas för kulturhistoriska insatser.
Ej branschinriktad är Näringslivsmedaljen som delas ut till företagsledare i ägarledda företag. Medaljer kan också delas ut av företag och organisationer, (efter godtagen ansökan) till anställda för Uppskattad arbetsinsats eller Betydande gärning. Sällskapet delar också ut forskningsbidrag.

Jesper och Åsa om medaljen:
– Det känns självklart mycket hedrande för mig att få denna medalj.
Den är en bekräftelse på mitt och Åsas arbete, samt även på mina föräldrars arbete sedan starten 1944.
Vi är mycket stolta över att få vårda, utveckla och föra detta arv vidare till nästa generation, säger Jesper Jobs.
– Vi är genuint glad över Kungliga Patriotiska Sällskapets medalj. Det är betydelsefullt att det arbete som bedrivs på företaget uppmärksammas som värdefullt, som ett unikt hantverk av yttersta kvalitet runt en växande mönsterskatt, fyller Åsa Jobs på.


För ytterligare information:

jobs handtryck
Åsa & Jesper Jobs, tel 0247-12222
asa@jobshandtryck.se , Jobs Handtryck,
Västanvik, Jobsbacken 4, 793 92 Leksand

Marianne Reuterskiöld, Kungliga Patriotiska Sällskapet
Tel vxl 08-611 12 62, direkt 08-611 72 64, 070-36 77 646
marianne.reuterskiold@kungligapatriotiskasallskapet.se

Cecilia Sigrand, tel vxl 023-81000, direkt 023-81004
Cecilia.Sigrand@lansstyrelsen.se