DANSKT + SKÅNSKT = DESIGN

 

Öresundsområdet har alltid varit hett när det gäller form och design. Både Dansk, Svensk och Scandinavian Design står högt i kurs sen decennier tillbaka. Att kontakterna nu tätnar sen bron byggts gör regionen än mer intressant, också ifråga om design och arkitektur.

Dessa formtäta trakter runt Sundet har journalisten Ingrid Sommar och fotografen Åke E:son Lindman tagit som utgångspunkt för ännu en designresa.

Efter "Stockholm Modern" (1998) utforskar de nu "Ø-Design", det vill säga mötet mellan dansk och skånsk design runt Öresund. Där finns mycket att hämta. Från de gemensamma rötterna i nordisk modernism och hantverkstradition till dagens dansk-svenska samarbete i olika formgrupper, på formskolor och i möbelföretag.

Malmö och Köpenhamn liknar som designstäder Davis och Goliat. Den skånska metropolen har en liten men livaktig designscen, den danska världsstaden en gedigen tradition. I Malmö finns just en David (design), där finns Form Design Center och ett gäng ettrigt aktiva formgivare med internationella ambitioner. I stora Köpenhamn finns rader av tunga institutioner – just påspädda med det nyöppnade Dansk Design Center vid HC Andersens Boulevard – och många väl etablerade designkontor. Danskarna har också en brett spridd formkultur som svenskar avundsjukt suckar över, och för första gången på decennier också en ny ung generation. Ändå är vitaliteten inom dagens design minst lika tät på den skånska som på den danska sidan om Sundet.

Inte bara de de största städerna utan också mindre – men i formvärlden stora – platser som Åhus, Höganäs och Eslöv dyker upp i bokens reportagedel, liksom den danska ön Møn vid inloppet till Öresund, som historiskt sett spelar en viktig roll för både dansk och svensk arkitektur. I bokens guidedel ges tips om – och adresser till – ett drygt hundratal museer, gallerier, konsthantverkare, butiker, kaféer, restauranger och medier på bägge sidor om Sundet.

Ingrid Sommar är journalist, skriver huvudsakligen om form, design, arkitektur i fack- och populärpress. Åke E:son Lindman är arkitekturfotograf, flitigt publicerad i svenska och internationella medier. Grafisk form: Patrik Granquist.