Transformation
- design som förändringskraft


Vad har en ambulerande glassbil ombyggd till renoveringsenhet i Istanbul med en kollektion kläder för framgångsrika cyklande kvinnor med varandra att göra? I vad kan vi hitta likheter mellan en myoelektrisk handprotes och en vision av det framtida boendet där allt kretsar runt konsumtion? Design har i vardagsdebatten allt mer blivit likställt med dekoration och styling av objekt. Design förstås i detta bara; antingen som exklusiva objekt, det vi kan köpa i flashiga designbutiker; eller som den yta som klistras på när produkten redan är färdig. Men design går djupare än så. Design påverkar och berör, styr och omdanar. Design handlar om att förändra situationer och tillstånd. Och genom att vår kultur är konstruerad runt våra objekt förändrar därför design ständigt hela vår kultur. Utformningen av objekt genomsyrar våra dagliga liv i en sådan stor utsträckning att design som företeelse blir viktigt för att förstå hela vår samhällsbyggnad.

En aktion i en politisk kontext finner vi i den ombyggda glassbilen, där invånare i mindre bemedlade delar av Istanbul får hjälp med husrenovering. Ibland blir design avgörande på ett mer personligt plan som när en förlorad kroppsdel måste ersättas av en protes. Ibland berör den större grupper och system; i aspekter av ekologi - ett samåkningsfordon för storstadsmiljö; i aspekter av tillgänglighet - möjliggörande för alla grupper i samhället att självklart kunna bruka våra gemensamma institutioner; ibland är det i aspekter av jämställdhet - där även framgångsrika kvinnor ges rätten och möjligheten att välja cykeln till styrelsemötet. Det är min förhoppning att du, efter att ha tagit del av utställningen och vår katalog, har berörts, glatts och att du har ökat din förståelse av vad design också kan vara.

"Transformation - design som förändringskraft" är samlingsnamnet för en utställning, där svenska och finska designers och designstudenter från Högskolan för Design och Konsthantverk och Konstindustriella högskolan i Helsingfors synliggör olika projekt som har som ambition att synliggöra och påverka det samhälle vi lever i.
Utställningen invigs den 14 april kl. 9.30 i Göteborgs universitets huvudbyggnad i Vasaparken och är öppen för allmänheten under en vecka. Utställningen flyttar sedan till Nordstan under Vetenskapsfestivalen i Göteborg, därefter till Finland och är åter i Göteborg under Blåvita veckan i höst.

Utställningen är en del av Finlandsdagarna 14-15 april 2005, ett samarbete över gränserna, som sätter fokus på politik, ekonomi, management och design. För mer information om dessa, se: www.gu.se/finlandsdagarna

Johan Granberg, curator för "Transformation - design som förändringskraft"

 

HDK
Högskolan för Design och Konsthantverk, Göteborgs Universitet, Box 131, 405 30 GÖTEBORG
Besöksadress: Kristinelundsgatan 6-8, Tfn: 031-7731000, Fax: 031-7734888
Updaterad: 2005-04-07, URL: http://www.hdk.gu.se