Noggrann, metodisk, omsorgsfull. Nära nog manisk när han bråkar fram skissen till färdig produkt. Det får aldrig resultera i slit- och släng, utan riktiga grejer, helst nya klassiker som håller livet ut. Två gånger belönad med Red Dot Design Award och nyligen utnämnd till årets designer av Residence. Bara för att nämna några priser.

Fredrik Mattson leker fritt med avancerade produktionstekniker, färg och form. En lek på djupaste allvar som resulterar i säregna produkter som sittmöbeln Innovation C för Blå Station, lamporna för Zero, den skruvade Tivolistolen för danska PP Møbler och nu senast barnmöbler för Brio.

Det är inte trender som intresserar Fredrik, utan våra behov, de behov vi ibland själva inte ens vet om. Skönhet eller funktion? – Både och! Det gäller att vara lyhörd, att kunna ta till sig problemen, formulera dem, sedan lösa dem med hjärna, hjärta och mage.

Form/Design Center i Malmö visar ett urval av Fredrik Mattsons arbeten som producerats sedan examen från Konstfack i Stockholm för 6 år sedan.

Leo Gullbring, designskribent & kritiker

Meticulous, methodological, and careful; Fredrik Mattson seems almost obsessed by details, in his quest to turn drawings into real products. One discovers, no superficial design, for the consumerist society; rather things which lasts, new classics for a life-time. He has been awarded with the Red Dot Design Award twice, as well as the title ’Designer of the Year’ by Residence - just to mention a few.

He plays around with advanced production technology, with lots of colours, and forms. A serious playing, which has resulted in peculiar products like ’Innovation C’ for Blå Station, lamps for Zero, the twisted Tivoli chair for Danish PP Møbler, and now a collection of child furniture for Brio.

Fredrik Mattson doesn’t care about trends, he is concerned with our needs, perhaps even, needs which we are not even aware of. Function or beauty? – Rather both! Such a designer must be sensitive, and possess the ability to acknowledge and formulate problems, then solve them with heart, stomach and brain.

Form/Design Center in Malmö is showing a selection of Fredrik Mattsons work that has been produced since his graduation from Konstfack University in Stockholm, 6 years ago.

Leo Gullbring, Design Critic
FORM/DESIGN CENTER
Lilla Torg, MALMÖ
Öppettider: tis–fre 11–17,
tors 11–18, Lör 11–16, sön 12–16