Forumpriset 2005: de fem nominerade

Nu är det klart vilka fem byggnader som nominerats till Forumpriset 2005. Priset tilldelas Nordens bästa byggnadsverk eller inredning. Bland kandidaterna återfinns en badanläggning, en wellpapplåda att lyssna på musik i samt ett bostadskomplex där ingen lägenhet är den andra lik.

Forumpriset delas ut av arkitektur- och inredningstidskriften Forum och tilldelas Nordens bästa byggnadsverk eller inredning. Följande fem verk har nominerats av den internationella juryn (jurybiografier nedan):

 
VM-husen i Ørestaden av Plot, Köpenhamn. Beställare: Høpfner A/S, Danmark. Juryns spontana kommentar: »Ett bostadshus som tar hänsyn till vår tids krav på ett flexibelt boende. VM-husens varierade lägenhetslösningar introducerar ett alternativ till dagens stelbenta bostadsarkitektur.«

Kastrup havsbad i Amager av White, Köpenhamn. Beställare: Tårnby kommun, Danmark. Juryns spontana kommentar: »Kärlek vid första ögonkastet. En slående vacker konstruktion.«

Ordrupgaard museum, tillbyggnad, i Gentofte av Zaha Hadid Architects, England. Beställare: Ordrupgaard och Kulturministeriet, Danmark. Juryns spontana kommentar: »Zaha Hadids unika maner inspirerar.«

Mafoombey, mobil paviljong att lyssna till och uppleva musik i, av Martti Kalliala och Esa Ruskeepää. Beställare: Stora Enso Packaging, Finland. Juryns spontana kommentar: »Det mest ordinära materialet man kan tänka sig, wellpapp, har använts till att skapa stor skönhet.«

Svalbard forskningscenter av Jarmund/Vigsnæs arkitekter, Oslo. Beställare: Statsbygg, Norge. Juryns spontana kommentar: »En dynamisk arkitektur som framstår helt apart i permafrosten, men där varenda snäv vinkel är motiverad av det barska klimatet.«

»Det är fem fantastiskt fina verk juryn valt«, säger Mark Isitt, chefredaktör för Forum och prisets initiativtagare. »Jurymedlemmarna var fulla av beundran för arkitekterna här uppe i norr som lyckats skapa storverk av internationell klass trots rätt tuffa byråkratiska regelverk.«

»Peter Cook, den legendariske brittiske arkitekten som var en av jurymedlemmarna, konstaterade att han var mycket avundsjuk på arkitektkontoren som nominerats, att han hemskt gärna hade designat samtliga verk själv. Juryn beskrev alla de fem som 'fantastiska prestationer'«, berättar Isitt.

Vinnaren offentliggörs i början på februari 2006 under en ceremoni i anslutning till Stockholm Furniture Fair. Då föräras Forumpriset det vinnande verkets arkitekter och beställare.

För mer information om Forumpriset, pristagarna samt juryns åsikter, kontakta redaktionen på nedanstående nummer.

För mer information om de nominerade projekten, kontakta:

Plot, Bjarke Ingels (bj@plot.dk) eller Julien de Smet (jds@plot.dk),
T: +45 33 26 03 26, +45 27 28 78 87.

White, Fredrik Pettersson (fredrik.pettersson@white.se),
T: +45 33 14 24 70, +45 28 58 47 68.

Zaha Hadid Architects, Ken Bostock (ken.bostock@zaha-hadid.com),
T: +44 20 72535147.

Team Mafoombey (mafoombey@gmail.com), Martti Kalliala,
T: +31 6 497 29959, Esa Ruskeepää +358 41 460 4106.

Jarmund/Vigsnæs (jva@jva.no), Einar Jarmund, Håkon Vigsnæs, Alessandra Kosberg,
T: +47 22 99 43 43, +47 48 24 25 80.

Forumpriset är ett nyinstiftat pris. Det är en utveckling av »Sveriges bästa inredning«, den utmärkelse som Forum delade ut årligen mellan 2000 och 2004. Sedan ett år tillbaka skiftade tidskriften inriktning, från svensk inredningsarkitektur till arkitektur, inredning och design i Norden, och utmärkelsen har anpassats därefter. Forumpriset delas ut för första gången under en prisceremoni i början av nästa år och är det enda arkitekturpris som bedömer Nordens samlade årsproduktion.

Urvalsprocessen har skett i två steg. Varje nordiskt land har varit representerat via varsin urvalskommitté. Kommittéernas uppgift var att utse de främsta objekten i sitt respektive land eller av landsmän utomlands. Kommittéerna valde fritt utifrån de objekt som hade realiserats under perioden 1 oktober 2004 till 30 september 2005.

Sammanlagt 34 verk gick vidare till finalen: åtta från Danmark, sju från Finland, tre från Island, åtta från Norge och åtta från Sverige. Dessa verk bedömdes av en internationell jury som sammanträdde i Stockholm 19 november.

Juryn bestod av:
Hélène Binet
Fotograf. Född i Schweiz, utbildad i fotografi och konsthistoria i Rom och idag baserad i London. Binet är världens kanske mest eftersökta arkitekturfotograf. Hon har fotograferat modern arkitektur i dryga tjugo år och hennes mycket personliga angreppssätt har gjort henne särskilt respekterad bland vår tids mest avantgardistiska arkitekter. Hennes ambition är inte främst att dokumentera ett objekt, utan snarare tolka och intensifiera ljus- och materialförhållanden tills fotografiet framstår som ett fristående konstnärligt verk. Hennes bilder förekommer regelbundet i ledande arkitekturtidskrifter och hon har givit ut ett tjugotal böcker, däribland uppmärksammade monografier om Peter Zumthor, Zaha Hadid, Peter Eisenman och Daniel Libeskind.

Peter Cook
Brittisk arkitekt, lärare, författare och kritiker. Han examinerades 1960 från Londons Architectural Association och initierade kort tid därefter Archigram, en tidskrift som snabbt blev ett internationellt forum för innovativa idéer. Gruppen bakom tidskriften skapade en serie experimentella projekt som alla omfamnade den tidens högteknologi. »Plug-in City«, »Montreal Tower« och »Instant Village« är Cooks skapelser och hör idag till några av efterkrigstidens mest citerade arkitektoniska verk. Hans arbeten finns representerade på bland andra Museum of Modern Art i New York, Victoria Albert Museum i London och Centre Pompidou i Paris. Han har ritat omkring 200 byggnader, utställningar och prototyper. Hans mest kända verk är Kunsthaus (museum för modern konst) i Graz, Österrike, färdigställd 2003. Som lärare har han varit verksam sedan 1964. Han är professor på livstid vid Staedelschule (Konstakademien) i Frankfurt och åtnjuter en liknande position vid Bartlett School of Architecture i London. Han har varit gästprofessor vid bland annat MIT, UCLA och Harvard samt universitet i Tokyo, Oslo, Moscow, Rice, Queensland, Berlin, Haifa, Madrid, Aarhus och numera i Lund. Cook har författat tio böcker.

Kristin Feireiss
Tysk journalist, författare, curator och arkitekturkritiker. Mellan 1996 och 2001 var hon chef för Nederländska arkitekturinstitutet (NAi) i Rotterdam. Efter hennes studier i konsthistoria i Frankfurt och Berlin började hon som frilansskribent på dagstidningen Der Abend och radiostationen RIAS. Hon har varit talesman för Internationalen Design Zentrum och redaktör och medlem av styrelsen för Deutche Werkbund Berlin. 1980 grundade hon Aedes Architekturforum i Berlin, det första privata arkitekturmuseet i Europa, idag ett dynamiskt forum för debatter om internationellt arkitektur och stadsplanering, både för yrkesverksamma och allmänhet. Hon har varit curator för ett flertal biennaler och utställningar, bland annat Centre Pompidou i Paris. Hon har också bidragit till ett flertal tidskrifter, workshops, debatter och föreläsningar i Tyskland och utomlands. Feireiss var bland de tio kritiker som utsåg världens just nu mest innovativa arkitekter i Phaidons referensverk 10x10.

Detlef Rahe (ordförande)
Arkitekt och designer. Tidigare dekanus vid designfakulteten vid Bauhaus (Hochschule Anhalt) i Dessau och gästprofessor vid Högskolan för design och konsthantverk (HDK) i Göteborg. Numera direktör vid Institute of Integrated Design samt professor vid Hochschule für Künste, båda i Bremen. Detlef Rahe driver egen designverksamhet, rahe + rahe, i samarbete med sin hustru Ulrike Rahe. Han har mottagit ett flertal priser, bland andra Red Dot, Core Design Award och IF Design. Han delar sin tid mellan Tyskland och Sverige.

 

För ytterligare information kontakta:
FORUM, Strandvägen 19, SE-114 56 Stockholm, SWEDEN
Phone: +46 (0)8 555 400 63 Mob: +46 (0)708 504 306
Fax: +46 (0)8 555 400 74
www.forumdesignmag.com