Bo01 kallade sig "Framtidsstaden" men de mest spännande visionerna ströks eller slarvades bort. Forum har tittat bland X-filerna.

Till sin hjälp tog Bo01 de etablerade och respekterade arkitektnamnen, trots att de
som utvecklar arkitekturen kommer från
sidan eller underifrån.

Läs om Projekten...