SVERIGES TIO BÄSTA INREDNINGAR UNDER 1900-TALET?
Vad är egentligen "finast": att vara husarkitekt eller inredningsarkitekt?
Det är en evig diskussion, men i och med den här listan hoppas vi på FORUM att den äntligen ska vara till ända. För är det något som den här sammanställning av de bästa svenska inredningarna det här århundradet visar, så är det att arkitektur och inredningsarkitektur står och faller med varandra.
När samarbetet fungerar är en gränsdragning omöjlig. Vem kan exempelvis precisera när Sigurd Lewerentz tvillingkapell på Östra begravningsplatsen i Malmö övergår från hus till inredning? Eller hur Peterson-Bergers väggfasta möbler ska klassificeras? Och vad ska man kalla de kaklade hisstrummorna högst upp i Peter Celsings riksbank? En del av huset? Av inredningen? Eller är det installationskonst, rätt och slätt?


Sådana funderingar har vi struntat blankt i när vi gett oss i kast med att hitta fram till vår tio i topp. Urvalet har gjorts från omkring 80 objekt, efter utdragna diskussioner, sansade analyser och inte sällan känslomässiga pläderingar. Juryn har finkammat landet, sökt från norr till söder,
från seklets början till millenniets sista sekunder. Huvudkriterierna har varit följande:

• inredningarna ska vara mer eller mindre intakta
• de ska vara tillgängliga för allmänheten
• de ska vara byggda under det här århundradet
• de ska ha svenska upphovsmän eller -kvinnor
(Ralph Erskine får anses vara naturaliserad)

Juryn har bestått av Gunilla Allard, Bertil Harström, Torsten Hild (ordförande), Björn Hultén och Sia Johnson. De är alla SIR-arkitekter. Men annars har de inte mycket gemensamt. Det har vi sett till. Både åldersmässigt och geografiskt har spridningen varit stor. Detta i syfte att göra listan så heltäckande som möjligt.
De objekt som nämns under rubriken "Utmanare" är inredningar som, i vissa fall, lika gärna hade kunnat hamna på tio i topp. De har ett tydligt släktskap med objektet på listan, har samma upphovsman, eller är från samma period. Kanske har de valts bort för att de inte ansetts lika stilbildande, eller kanske lika betydelsefulla för inredningsarkitekturens utveckling i Sverige.
Är då detta de absolut bästa interiörerna i Sverige det här århundradet? Ja, i FORUMs ögon är de det. Vi anser att de alla utgör en viktig del av det svenska kulturarvet och därför är värda att bevara och minnas. Detta handlar om banbrytande arkitektur och sådan ska få stå intakt, som speglingar av sin tid.
Eller vad anser du? Du tycker kanske att det är en skandal att vi struntat i, säg, Göteborgs Stadsteater? Och varför är inte Guldrummet på Historiska Museet med? Och nattklubben Tunneln i Malmö? Och Erskines lilla låda?
Låt dig inspireras. Bli förbannad. Vi ser fram emot din reaktion.

FORUM-redaktionen, januari 2000

Hela artikeln finns att läsa i
FORUM, Nr.1. -00

Rolfs kök (1988-1989).
Arkitekt: Jonas Bohlin och Thomas Sandell.

Sturehof (1994-).
Arkitekt: Jonas Bohlin.