TILL OCH FRÅN UNDER 25 ÅR har Forum utsett Sveriges främsta inredningar. Sedan 2001 har utmärkelsen delats ut årligen och bland pristagarna återfinns Jonas Bohlin, Claesson Koivisto Rune, Gert Wingårdh, Thomas Sandell och White arkitekter.

I år kommer Forum att utveckla tävlingsformatet.Uppgraderingen av priset är en
anpassning till Forums breddade bevakningsområde.Från att huvudsakligen ha
fokuserat på Sverige speglar tidskriften sedan ett knappt år hela den nordiska regionen. Istället för att främst bevaka inredningsarkitektur omfattar Forum idag byggarkitektur i lika hög grad.Forumpriset skall reflektera dessa två förändringar.
Från och med i år tilldelas därför Forumpriset Nordens bästa arkitektur.

 

Vad bedöms?
• Projekt färdigställda mellan 1 oktober 2004 och 30 september 2005.
• Projekt realiserade i Norden av nordiska eller utomnordiska arkitekter.
• Projekt realiserade utanför Norden av nordiska arkitekter.
• Byggarkitektur och inredningsarkitektur. Ej stadsplanering och möbeldesign.

Hur bedöms projekten?
Urvalsprocessen sker i två steg:
1. Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige representeras via varsin urvalskommitté.
Varje landskommitté består av tre personer.
Kommittéernas uppgift är att utse de främsta projekten i sitt respektive land eller av landsmän utomlands. Kommittéerna väljer fritt utifrån de projekt som realiserats under året. Ett maximum av tio projekt per land kan föreslås. Dessa projekt går vidare till finalomgången.
2. En suverän jury bedömer de föreslagna projekten. Juryn består av en representant för respektive nordiskt land samt en internationell ordförande. För att garantera en oberoende jury medverkar inga av kommittémedlemmarna.

Beslut fattas utifrån ett av upphovsmannen sammanställt material bestående av
exempelvis fotografier (papperskopior),ritningar eller annat material som underlättar förståelsen av projektet.

Vem bedömer?
Juryns ordförande är Detlef Rahe, arkitekt och designer. Tidigare dekanus vid designfakulteten vid Bauhaus (Hochschule Anhalt) i Dessau och gästprofessor vid Högskolan för design och konsthantverk (HDK) i Göteborg.Numera direktör vid Institute of Integrated Design samt professor vid Hochschule für Künste, båda i Bremen.Detlef Rahe driver egen designverksamhet, rahe+rahe, i samarbete med sin hustru Ulrike Rahe.
Ordförandens uppgift är att i samråd med Forums chefredaktör Mark Isitt sammanställa urvalskommittéerna och juryn. Dessa väljs på subjektiva grunder, med syfte att uppnå en bred kompetens.

Det vinnande projektet offentliggörs under en prisceremoni i februari 2006.
Upphovsmannen tilldelas Forumpriset i form av ett diplom.Priset är ett rent hederspris. Såväl vinnaren som de nominerade projekten dokumenteras i Forum .

För att försäkra er om att ett specifikt projekt tas upp till bedömning bör ett e-mail
skickas till Forums redaktion.Mailet skall innehålla en PDF-fil med kort projektbeskrivning på engelska samt fotografier.

Skicka era förslag till:
forum@provisa.se.
Märk mailet »Forumpriset «
Förslag skall vara Forum tillhanda
senast 21 oktober 2005.

 


För ytterligare information kontakta:
forum@provisa.se

mark.isitt@provisa.se
tel: +46 (0)8 555 400 65
fax: +46 (0)8 555 400 74
Adress: Forum,
Strandvägen 19, 114 56 Stoc
kholm