Gran, tall, björk, asp, ek – mycket virke har gått åt till att bygga Finlands största träbyggnad.

Läs artikeln ...