www.scandinaviandesign.com/forum

Redaktion
Chefredaktör och ansvarig utgivare
Mark Isitt
T +46 (0)8 555 400 65
E mark.isitt@provisa.se

Art director
Patric Leo
T +46 (0)8 611 60 68
F +46 (0)8 611 60 58
E patric@leoform.se

Annons
Försäljningschef
Christina Lund
T +46 (0)8 555 400 63
E c.lund@provisa.se

Säljare
Nicklas Jakobsson
T +46 (0)8 555 400 72
E nicklas.jakobsson@provisa.se

Traffic
Karin Jansson
T +46 (0)8 555 400 42
E karin.jansson@provisa.se

Tryck, rippning och repro
Åkessons tryckeri AB, Emmaboda

Utgivare
Staffan Lund AB

Verkställande direktör
Staffan Lund

Adress
Forum, Strandvägen 19, 114 56 Stockholm
T +46 (0)8 555 400 00
F +46 (0)8 555 400 74
E forum@provisa.se

Omslag
Johan Fowelin
(representeras av Birgitta Martin)

Prenumeration
TitelData AB, 112 86 Stockholm
T +46 (0)8 617 23 40
E kundtjanst@titeldata.se
Sverige ett år – 330 SEK (inkl. 6% moms). Två år – 594 SEK, 10% rabatt. Student ett år – 248 SEK, 25% rabatt. EU ett år – 585 SEK (inkl 6% moms). Norge och Baltikum ett år – 552 SEK (exkl moms). Övriga världen ett år – 674 SEK (exkl moms).

Endast om så uttryckligen anges är
texterna att betrakta som ställnings-
taganden av Forum. Redaktionen svarar
ej för insänt, ej beställt, material

Forum utkommer med fyra nr per år.

ISSN 1652-6813

Rättelse
I förra numret angav vi att Love Arbén ansvarat för inredningen av Konstfacks nya lokaler. Fel. Inredningen har ritats av Wingårdhs i samarbete med Arbén. Forum beklagar misstaget.

forum@provisa.se