Vad är syftet med Svensk Form? undrar 16 tongivande designer, arkitekter och producenter i ett öppet brev till den tillträdande vd:n Ewa Kumlin. Utifrån sina samlade erfarenheter ger de henne fyra bestämda – och brådskande – råd.

BÄSTA EWA KUMLIN,
Grattis till jobbet som vd på föreningen Svensk Form. Det är en position med anor – sedan 1845 har föreningen varit synonym med det mesta av det bästa inom svensk design. Ändå tog det dryga halvåret att tillsätta chefspositionen. Varför? För att föreningen Svensk Form tycks vara en organisation i fritt fall.
Det ryktas om miljoner kronor minus i kassan.
Utmärkt svensk form, ert mest kända bidrag till svensk design, delade ni ut senast 2002 och ännu har ni inte presenterat något nytt pris som utlovat.

Skall allmänhetens intresse för design stärkas
måste Svensk Form förändras snabbt


Form, er tidskrift, saknar ordinarie chefredaktör sedan mer än två år och har under tiden sjunkit i upplaga från 10 000 ex till 6000.
Din företrädare, Clara Skoog Åhlvik, sa upp sig efter knappa 16 månader, en period fylld av interna stridigheter.
Själv har du diplomatiskt beskrivit föreningens prekära situation som »en brytningstid« och påtalat att en av dina viktigaste uppgifter är att tydliggöra organisationens målsättningar. Men nog behöver väl föreningens hela existensberättigande analyseras?
Vad är syftet med Svensk Form?
Är det att marknadsföra inhemsk produktion och svenska företag?
Att främja innovation och forskning?
Eller är det, som det ibland framstått, att vara en folkhemsinstitution som dikterar god svensk smak?
Vikten av att förnya sig tycks din arbetsgivare ha förstått. Dina meriter från evenemang i Tokyo och Stockholm visar att du hellre inkluderar än exkluderar, hellre avancerar än konserverar. Att just du valts till vd bådar därför gott. Du har en entusiasm som är smittande. Du kommer utifrån och kan göra osentimentala och resultatorienterade analyser. Och, inte minst, du kan ragga pengar, något som kommer att behövas när du nu ska rädda Svensk Form från konkurs.

Återstår att se om du är modig nog att fatta resoluta och obekväma beslut. Skall allmänhetens intresse för svensk design stärkas och Designsveriges respekt för Svensk Form återvinnas måste verksamheten förändras snabbt. Föreningens satsning på Designåret 2005 och statens förhoppning att Sverige ska vara världsledande inom design redan till 2006 kräver att du råder bot på era mest markanta brister omedelbart.
Utifrån våra samlade erfarenheter vill vi därför rikta fyra råd till dig.
När du tillträder den första december:
1. Formulera ett manifest där föreningens målsättningar tydliggörs.
2. Ge Sverige ett värdigt designpris av stor dignitet som kan ge massmedial uppmärksamhet i såväl Sverige som utomlands. En oberoende och trovärdig jury bestående av inhemska och internationella designer är nödvändig om priset inte skall uppfattas som ett formdirektiv från staten.
3. Gör Form journalistiskt oberoende. Att Sveriges största designtidskrift ägs av Sveriges största designorganisation är hämmande för kritiken och utvecklingen. Tidskriften går på tvärs mot föreningens syften att gynna debattklimatet.
4. Låt »Kvalitet framför allt« bli ditt motto. Om Svensk Form ska kunna engagera den breda allmänheten måste du synliggöra det bästa svensk design kan erbjuda. Politiskt korrekta satsningar som Designåret, där även glada amatörer uppmuntras att delta, är kontraproduktiva; sådana initiativ slukar värdefulla slantar och ökar knappast respekten för svensk design hos de breda lagren.

Vi ser fram emot att diskutera de här frågorna vidare med dig.
Med hopp om gott samarbete

Per Bornstein, arkitekt
Claes Brechensbauer, vd, Lammhults
David Carlson, kreativ chef, David design
Peter Hallén, designarkitekt
Dag Klockby, vd, Gärsnäs
Sofia Lagerkvist, designer, Front
Charlotte von der Lancken, designer, Front
Mattias Lind, arkitekt
Anna Lindgren, designer, Front
Sara Lüdtke, formgivare och gallerist, Büro
Johannes Norlander, designer och arkitekt
Thomas Sandell, designer och arkitekt
Christian Springfeldt, kreativ chef, CBI design
Agneta Stake, vd, Nola
Katja Sävström, designer, Front
Stefan Ytterborn, strateg, Ytterborn & Fuentes


  FORUM
Strandvägen 19, 114 56 Stockholm,
tel: +46 (0)8 555 400 65,
e-mail: forum@provisa.se
www.scandinaviandesign.com/forum