Sverige vill bli bäst i världen på design. Men vad krävs? Forum
har tittat närmare på en av konkurrenterna, Nederländerna,
en experimentnation översvämmad av framstående kreatörer.

Text: Annica Kvint. Illustration: Jesper Waldersten.

Läs artikeln ...