Den förväntades sjunka som en sten men återuppstod som en symbol för framtiden. Nu har Ubåtshallen i Malmö mottagit pris för sin arkitektur.
Text: Anders Emilson. Bild: Ulf Celander.

Läs artikeln...