Mark Isitt, redaktör
mark.isitt@provisa.se


Fram till det att regeringen har tillsatt en Designombudsman tänker Forum fortsätta att ta dess ansvar och syna Sveriges offentliga rum

Läs Ledaren...