Mark Isitt, redaktör
mark.isitt@provisa.se


Daniel Libeskind efterlyser en ny arkitektonisk världsordning där folket har makten. Han har rätt. Endast genom mer expressiv arkitektur kan allmänintresset för det byggda öka.

Läs Ledaren...