• Tävlingen är öppen för alla som bedriver inredningsverksamhet i Sverige
• Inredningen ska vara färdigställd mellan 1 oktober 2002 och 30 september 2003

 

• Presentationsmaterialet sammanställs fritt utifrån exempelvis fotografier
(papperskopior), ritningar eller annat material som underlättar förståelsen av projektet. Eventuell projektbeskrivning bör vara på engelska. Modeller och digitalt material mottages ej. Det inlämnade materialet ligger till grund för juryns bedömning
• Tävlingen är anonym. Upphovsman och kontaktinfo anges separat, avsändare ska ej kunna avgöras utifrån presentationsmaterialet
• Varje tävlande är välkommen att ställa upp med ett fritt antal inredningar

Ordförande i juryn är Detlef Rahe, designer och arkitekt. Tidigare dekanus vid designfakulteten vid Hochschule Anhalt i Dessau (Bauhaus) och gästprofessor vid Högskolan för Design och Konsthantverk i Göteborg. Numera direktör vid Institute of Integrated Design samt professor vid Hochschule für Künste, båda i Bremen. Rahe driver egen designverksamhet, rahe+rahe, i samarbete med sin hustru Ulrike Rahe. Ordförandens uppgift är att i samråd med Forums redaktion utforma en jury, utvald på subjektiva
grunder, med bred designkompetens.

Resultatet offentliggörs vid Stockholm Furniture Fair i februari 2004 då Guld-, Silver- och Bronsdiplomen delas ut. De belönade bidragen publiceras i Forum.

Inredningarna ska vara Forums redaktion tillhanda senast måndagen 31 oktober.

FORUM Provisa, Strandvägen 19, Box 5019, 102 41 Stockholm

 
FORUM  

Läs det senaste numret av FORUM

FORUM

FORUM Provisa
Strandvägen 19, Box 5019, 102 41 Stockholm

Mark Isitt. mark.isitt@provisa.se
tel: +46 (0)8 555 400 65, fax: +46 (0)8 555 400 74