F O R U M

FORUM BJUDER IN TILL:
Bästa inredning 2002
Sveriges största inredningstävling

• Tävlingen är öppen för alla
• Inredningen ska vara färdigställd mellan 1 oktober 2001 och 1 oktober 2002
• Dokumentationen ska bestå av fotografier (papperskopior) och projektbeskrivning
• Tävlingen är anonym. Upphovsman och kontaktinfo anges endast på ett fristående blad, ej på presentationsmaterial
• Varje tävlande är välkommen att ställa upp med ett fritt antal inredningar

Resultatet av tävlingen presenteras i samband med Stockholm Furniture Fair i februari. De belönade bidragen dokumenteras i Forum nummer 01/2003.

Inredningarna ska vara Forums redaktion tillhanda senast måndagen 14 oktober.

FORUM Provisa, Box 5019, Styrmansgatan 1, 102 41 Stockholm

För mer information kontakta Mark Isitt, redaktör Forum: 08-555 400 65