Mark Isitt, redaktör
mark.isitt@provisa.se


Producenterna är svensk möbelindustris största svaghet. Majoriteten saknar förmåga att stimulera sina designer

Läs Ledaren...