För sextio år sedan landade en
monolit på den danska slätten.

Text: Mark Isitt. Bild: Nicho Södling.

Läs artikeln ...