Mark Isitt, redaktör
mark.isitt@provisa.se


Design på högsta nivå handlar mycket om att känna till de mest progressiva tidskrifterna, de mest innovativa mässorna och de mest riskvilliga producenterna. Kort sagt: att vara uppdaterad

Läs Ledaren...