Kolossalkontoret som kilade in en inredning mellan stadsplane- och bostadsuppdragen. Silverdiplomeras för Moderna Museet c/o.

Läs artikeln...