UNG SVENSK FORM 1998
Ung Svensk Form är en ny utmärkelse för den unga formen. Avsikten är att låta en jury välja ut och diplomera unga formgivare och deras projekt.
De diplomerade förslagen får sedan genom en vandringsutställning möta en bredare publik. De unga formgivarna lyfts fram och får starthjälp i sin yrkesroll.
Självklart kommer även producenter att inbjudas till diskussioner och seminarier.
Med sina utmärkelser Utmärkt Svensk Form och Ung Svensk Form vill Föreningen Svensk Form sprida kunskap om och visa goda förebilder.
Tävlingen vänder sig till elever vid Sveriges designskolor och designhögskolor men även till andra. De som deltar är under 30 år. Produkten kan vara en prototyp eller en produkt i produktion.

Claes von Hauswolff, Tom Hedqvist, Johan Huldt, Bitte Nygren
Föreningen Svensk Form

Vinnarna får möjlighet att delta i vandringsutställningen med start på Form/Design Center i Malmö
30 oktober - 29 november 1998.

Frågor besvaras av projektledare Helena Ohlsson på Form/Design Center, torsdagar och fredagar tel: 040-10 36 10, fax: 040-97 00 53.